Tumblelog by Soup.io
 • kurdebele
 • anqqq
 • katvont
 • withmyheadinspace
 • brianmay
 • 9agucha
 • Bart966
 • muladhara
 • peper
 • chocolatecandle
 • imagineallthepeople
 • kasiahejter
 • MyBlackWings
 • weloveitloud
 • bloodymary
 • 18alexa18
 • zorza
 • strawberrysatisfaction
 • mescaline
 • strasznik
 • paliti
 • blurred-dreams
 • czasnazupe
 • Vichy
 • laj
 • yochimu
 • ewik
 • fromheretoeternity
 • TankistD
 • marrcin
 • dyamihoke
 • maria-magdalena
 • sbt
 • dekstrometorfan
 • restlessmind
 • dziubas
 • meeds
 • tryy
 • heart-shaped
 • guyver
 • BeHappy
 • maryjanejanis
 • Americanlover
 • lokhard
 • principessa
 • Gruffudd
 • nothinglefttolose
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viaGabreiila Gabreiila
1046 04dd 500
Cry me a garden By Mar De Lío
0699 d43f 500
1619 76bd
0823 259b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1403 6512
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
1658 1094
Reposted fromsarazation sarazation viainsanedreamer insanedreamer

December 10 2017

Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaPrzygnebiona Przygnebiona

December 06 2017

"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaMaryiczary Maryiczary
6750 edfb
Reposted fromfinnglas finnglas viatherivernymph therivernymph
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

December 05 2017

Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło. 
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir viaforeveryoung foreveryoung
Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw.
Czasem aż wstyd przyznać się,
a jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas
nienawiść zniszczyć w sobie.

Czesław Niemen
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
7109 2bb4 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl